God på bunnen - 

best på overflate

God på bunnen - 

best på overflate

God på bunnen - 

best på overflate

God på bunnen - 

best på overflate

God på bunnen - 

best på overflate

Vår strategi

Vi jobber for at prosessen skal være mest mulig behagelig for kunden og kan garantere at våre tjenester og produkter er av høy kvalitet! Vi leverer alt i henold til avtalt tid, kvalitet og pris.

Les mer ...

Kvalitet

LieOverflate arbeider målbevisst med å oppnå best mulig kvalitet på våre produkter og tjenester. Vår erfaring er at det er mennesket som skaper god kvalitet. For å oppnå suksess er vi avhengige av kompetente og motiverte medarbeidere med felles mål. Vi jobber derfor med å tiltrekke oss personer som er innforstått med våre kunders krav og som kan være med på å finne de beste løsningene.  

Selskapets styringsprinsipper

Lie Overflate AS skal være en profesjonell, kvalitetsbevisst og kompetent leverandør av produkter og tjenester innenfor vårt virksomhetsområde. Dette oppnår vi ved utvikling og implementering av gjennomtenkte og robuste styringssystemer. Kontinuerlig fokus på opplæring og forbedring gir oss verdifull erfaring og økt kompetanse.

Våre kvalitetsmål

Våre fagfolk har lang erfaring fra de fleste oppdrag i bransjen, og vi jobber hardt for å alltid opprettholde en god kvalitet i arbeidet vi gjør. 

Les mer ...

Fasiliteter

Blåsekabinetter

Informasjon om blåsekabinetter kommer.

Malekabinetter

Vi har til sammen tre malerkabinetter som opereres uavhengig av hverandre.

Hvert kabinett har ventilasjonsaggregater på 25000m3 for optimal utluftning av løsemiddel. Videre har aggregatene fyrkjeler på 275kW gode temperaturer og korte herdeintervall mellom strøkene.

Kurssenter

Kurssenteret er en viktig møteplass for ulike arrangementer. Senteret er utstyrt med AV hjelpemidler og trådløst nettverk.

Les mer ...

Fagseminar

Vår overbevisning er at kunnskapsdeling og felles forståelse – danner grunnlag for bedre beslutningsprosesser.

Les mer ...

Achilles Utilities Certified
Achilles Utilities Certified

Achilles Utilities Certified

Sellicha Qualified
Sellicha Qualified

Sellicha Qualified

ROLI Certification AS ISO 9001
ROLI Certification AS ISO 9001

ROLI Certification AS ISO 9001

ROLI Certification AS ISO 14001
ROLI Certification AS ISO 14001

ROLI Certification AS ISO 14001

Våre tjenester

Sandblåsing og maling

Lieoverflate utfører sandblåsing og maling i henhold til kundes krav og spesifikasjoner. Norsok M 501 brukes normalt som retningslinje for valg av metoder og oppbygging av systemer.

Les mer ...

Lavfriksjonsbelegg

Lavfriksjonsbelegg handler i stor grad om Xylan. Xylan er et handelsnavn som dekker en hel rekke tynnfilmbelegg som gir lav friksjon, kjemisk resistens, korrosjonsbestandighet eller kombinasjoner av disse.

Les mer ...

Metallisering

Metallisering er i korthet et samlebegrep for ”Termisk sprøytet metall”. Vi utfører metallisering av stål i henhold til ulike spesifikasjoner og systemer beregnet for offshore, Subsea, Shipping, industrien og transportsektorene.

Les mer ...

Kompositt

Keramisk kompositt er en produktgruppe som brukes for utbedring av sterkt korrodert utstyr eller utstyr med store kavitasjon / erosjons skader. Slitasje, kjemikalier og høye temperaturer kan gi stor skade på utstyr.

Les mer ...

Passiv Brannbeskyttelse

Vi utfører passiv brannbeskyttelse av konstruksjoner, beregnet for konstruksjoner utsatt for cellulose brann og hydrokarbon branner. Arbeidet utføres enten i vårt anlegg før montasje eller…  

Les mer ...

Polyurea

Polyurea er et hurtigherdende to komponent produkt som har vært på markedet siden rundt 1990. Produktene er kjent for å herde raskt, under 20 sekunder.

Les mer ...

Industribelegg

Vi legger industribelegg tilpasset til bruksområde, fra tynne impregneringer, løsemiddelfritt selvjevnende belegg til robuste slurry / mørtelbelegg. Underlag: Stål og betong.

Les mer ...

Betong, bygg og anlegg

Som leverandør av en rekke beskyttende systemer beregnet for betong, er det naturlig for oss å tilby betongrehabilitering, slik at våre kunder får levert hele pakken fra samme løverandør.

Les mer ...

Lekkasjetetting

Været blir bare våtere og villere, med store nedbørsmengder over kort tid. Store mengder overvann vi ikke har sett tidligere, skal bort og gir økte belastninger på dreneringsgrøfter, overvannsledninger og bygninger.

Les mer ...

Stillaser og tildekking

Vi leverer stillaser og tildekking i tillegg til oveflatebehandling. En leverandør, ett produkt og en faktura. Vi tilbyr komplette løsninger som omfatter stillaser, tildekking, inspeksjon og mekanisk arbeid.

Les mer ...

Inspeksjon og rådgivning

Å finne de mest optimale materialer og metoder for et problemfritt vedlikehold av utstyr, både offshore og i industrien krever kunnskap og erfaring. Vi er meget opptatt av at det foretas korrekte valg

Les mer ...

Logistikkløsninger

Vi leverer komplette logistikkløsninger hvor spedisjon og frakt enkelt inkluderes i våre pakkeløsninger. Vi har gode avtaler med flere transportselskaper som gir konkurransedyktige priser og sikre løsninger.

Les mer ...

Referanser

Frank Mohn Fusa
Frank Mohn Fusa

Headertank er en del av pumpesystemet til FRAMO. Pumpesystemet er en del av utvinningene av ett LNG felt i West Australia.

Frank Mohn Fusa AS leverer pumpeutstyr til ICHTYS feltet. LieOverflate utfører overflatebehandling av Header tanker og fundamenter for pumpe enhetene.

Frank Mohn Fusa

Headertank er en del av pumpesystemet til FRAMO. Pumpesystemet er en del av utvinningene av ett LNG felt i West Australia.

Frank Mohn Fusa AS leverer pumpeutstyr til ICHTYS feltet. LieOverflate utfører overflatebehandling av Header tanker og fundamenter for pumpe enhetene.

Flux Valvision
Flux Valvision

Vest Ventil AS er et salgs og service selskap som spesialiserer seg på ventiler og mekanisk utstyr beregnet for marine og offshore industrien. Vest Ventil AS har vært kunde av LieOverflate siden 2005 og er således en av våre «ur kunder» Vi utfører overflatebehandling av ventiler, girbokser og aktuatorer. Malingssystemer beregnet for karbonstål og rustfrie kvaliteter.

Flux Valvision

Vest Ventil AS er et salgs og service selskap som spesialiserer seg på ventiler og mekanisk utstyr beregnet for marine og offshore industrien. Vest Ventil AS har vært kunde av LieOverflate siden 2005 og er således en av våre «ur kunder» Vi utfører overflatebehandling av ventiler, girbokser og aktuatorer. Malingssystemer beregnet for karbonstål og rustfrie kvaliteter.

Alsaker Stål AS
Alsaker Stål AS

Smed Johs Alsaker er en tradisjonsrik smed med historie helt tilbake til 1899. Smed Johs Alsaker leverer alt fra mindre smedarbeider til store stålkonstruksjoner og bygg.

LieOverflate har vært leverandør til Smed Alsaker siden vi startet opp på Ågotnes. Vi har levert overflatebehandling på en hel rekke prosjekter, fra Iskanten, Berendsen Vaskeri, Baldakiner ved Åsane Storsenter, trapper til Bergen Brannstasjon og tribunetrapp på Brann Stadion.

Alsaker Stål AS

Smed Johs Alsaker er en tradisjonsrik smed med historie helt tilbake til 1899. Smed Johs Alsaker leverer alt fra mindre smedarbeider til store stålkonstruksjoner og bygg.

LieOverflate har vært leverandør til Smed Alsaker siden vi startet opp på Ågotnes. Vi har levert overflatebehandling på en hel rekke prosjekter, fra Iskanten, Berendsen Vaskeri, Baldakiner ved Åsane Storsenter, trapper til Bergen Brannstasjon og tribunetrapp på Brann Stadion.

Sotra Contracting AS
Sotra Contracting AS

otra Contracting AS er et mekanisk verksted som har sine fasiliteter på Vindenes. SoCon er en bedrift med lange tradisjoner. De leverer både nybygg og foretar reparasjoner og oppgraderinger på utstyr beregnet for offshore og Subsea bruk. LieOverflate utfører overflatebehandling og korrosjonsbskyttelse for SoCon AS.

Vårt spekter innen overflatebehandling omfatter både nytt utstyr, subsea rammer, Tools og «Trawlable frames» for å nevne noe. Vi har etablert et tett og godt samarbeid.

Eksempler på utførte oppdrag: «Trawlable Frame» NORSOK M 501 system 7. «Choke Bridge» «X-Mas Trees» Felles for disse oppdragene er krav til presisjon og beskyttelse av utstyr som ikke tåler sandblåsing av flatene.

Sotra Contracting AS

otra Contracting AS er et mekanisk verksted som har sine fasiliteter på Vindenes. SoCon er en bedrift med lange tradisjoner. De leverer både nybygg og foretar reparasjoner og oppgraderinger på utstyr beregnet for offshore og Subsea bruk. LieOverflate utfører overflatebehandling og korrosjonsbskyttelse for SoCon AS.

Vårt spekter innen overflatebehandling omfatter både nytt utstyr, subsea rammer, Tools og «Trawlable frames» for å nevne noe. Vi har etablert et tett og godt samarbeid.

Eksempler på utførte oppdrag: «Trawlable Frame» NORSOK M 501 system 7. «Choke Bridge» «X-Mas Trees» Felles for disse oppdragene er krav til presisjon og beskyttelse av utstyr som ikke tåler sandblåsing av flatene.

MacGregor
MacGregor

MacGregor har vært kunde hos oss i flere år. Vi utfører overflatebehandling på utstyr beregnet både for topside og Subsea applikasjoner. Typiske spesifikasjoner er NORSOK M 501, system 1, 2A/B, 6 og 7. For øvrig brukes både Xylan og Belzona systemer.

Typiske oppdrag er inn og utvendig overflatebehandling av akkumulatorflasker montert på ramme, tilhørende Blow Out Preventer for halvt nedsenkbare borerigger.

Innvendig behandling av akkuflasker er spesielt krevende på grunn av trang tilkomst og krav til kjemikaliemotstand ved høy temperaturer. Vi har valgt å bruke Belzona keramisk kompositt for denne applikasjonen.

MacGregor

MacGregor har vært kunde hos oss i flere år. Vi utfører overflatebehandling på utstyr beregnet både for topside og Subsea applikasjoner. Typiske spesifikasjoner er NORSOK M 501, system 1, 2A/B, 6 og 7. For øvrig brukes både Xylan og Belzona systemer.

Typiske oppdrag er inn og utvendig overflatebehandling av akkumulatorflasker montert på ramme, tilhørende Blow Out Preventer for halvt nedsenkbare borerigger.

Innvendig behandling av akkuflasker er spesielt krevende på grunn av trang tilkomst og krav til kjemikaliemotstand ved høy temperaturer. Vi har valgt å bruke Belzona keramisk kompositt for denne applikasjonen.

Petro Support West
Petro Support West

PSW Group tilbyr produkter og tjenester innen inspeksjon, engineering, reparasjon, vedlikehold, installasjon og operasjonell drift. PSW Group er rettet mot offshore og Subsea markedet. De har flere avdelingskontorer. LieOverflate har vært leverandør til PSW i flere år og vi har utført overflatebehandling av utstyr både for Subsea bruk og utstyr beregnet for å plasseres «Topsides».

Våre oppdrag for PSW omfatter overflatebehandling av hydrauliske sylindre, komplette pakker inkl. skivehjul, blokker, akkumulatorflasker og lignende. Vi har også overflatebehandlet BOP rammer for halvt nedsenkbare leterigger. Typiske malingssystemer er: NORSOK M 501, malingssystem 1 (for bruk på dekk, over sjø) og malingssystem system 7 (system for neddykket utstyr). Vi har også utført Xylan behandling for applikasjoner hvor det stilles krav til redusert friksjon.

Petro Support West

PSW Group tilbyr produkter og tjenester innen inspeksjon, engineering, reparasjon, vedlikehold, installasjon og operasjonell drift. PSW Group er rettet mot offshore og Subsea markedet. De har flere avdelingskontorer. LieOverflate har vært leverandør til PSW i flere år og vi har utført overflatebehandling av utstyr både for Subsea bruk og utstyr beregnet for å plasseres «Topsides».

Våre oppdrag for PSW omfatter overflatebehandling av hydrauliske sylindre, komplette pakker inkl. skivehjul, blokker, akkumulatorflasker og lignende. Vi har også overflatebehandlet BOP rammer for halvt nedsenkbare leterigger. Typiske malingssystemer er: NORSOK M 501, malingssystem 1 (for bruk på dekk, over sjø) og malingssystem system 7 (system for neddykket utstyr). Vi har også utført Xylan behandling for applikasjoner hvor det stilles krav til redusert friksjon.

Frank Mohn Services
Frank Mohn Services

Frank Mohn Services utfører blant annet re – sertifisering og rehabilitering av BOP ventiler for FMC Kongsberg Subsea AS. Det stilles store krav til holdbarhet og nøyaktighet ved utførelse av overflatebehandling av denne type utstyr.

LieOverflate har utført overflatebehandling av BOP ventiler i flere år. Oppdragene er gjennomført uten skader og uhell. Overflatebehandling: NORSOK M 501, rev 5. System 1. Faktorer som leveringstid, kvalitet og dokumentasjon er faktorer som gjorde at Frank Mohn Services valgte oss som leverandør. Oppmerksomhet og fokus på potensielle problemer gjennom alle prosesser har gitt problemfri overflatebehandling uten forsinkelser og avvik.

Frank Mohn Services

Frank Mohn Services utfører blant annet re – sertifisering og rehabilitering av BOP ventiler for FMC Kongsberg Subsea AS. Det stilles store krav til holdbarhet og nøyaktighet ved utførelse av overflatebehandling av denne type utstyr.

LieOverflate har utført overflatebehandling av BOP ventiler i flere år. Oppdragene er gjennomført uten skader og uhell. Overflatebehandling: NORSOK M 501, rev 5. System 1. Faktorer som leveringstid, kvalitet og dokumentasjon er faktorer som gjorde at Frank Mohn Services valgte oss som leverandør. Oppmerksomhet og fokus på potensielle problemer gjennom alle prosesser har gitt problemfri overflatebehandling uten forsinkelser og avvik.

Clampon
Clampon

ClampOn er en global leverandør av intelligente sensorer som bruker ultralyd teknologi. De måler partikler, lekkasjer, vibrasjon og korrosjon- erosjon. ClampOn leverer løsninger beregnet både for Topside og Subsea applikasjoner.

ClampOn opererer globalt og er derfor avhengig av at deres samarbeidspartnere besitter bred kompetanse og kunnskap om ulike spesifikasjoner og prosedyrer. ClampOn er avhengig av at også deres partnere tilfredsstiller gitte kundekrav. Vi er derfor stolt av at ClampOn har valgt oss som samarbeidspartner innen overflatebehandling. Avtalen gir begge parter gode arbeidsforhold, langsiktighet og fører til forbedringer både hos kunde og leverandør.

ClampOn behandler sitt utstyr med malingssystemer beregnet for Subsea og Topside bruk. De behandler også en del utstyr med lavfriksonsbelegg, Xylan. LieOverflate leverer komplette løsninger. Det er utarbeidet flere tekniske prosedyrer i samsvar med krav gitt til ClampOn.

Clampon

ClampOn er en global leverandør av intelligente sensorer som bruker ultralyd teknologi. De måler partikler, lekkasjer, vibrasjon og korrosjon- erosjon. ClampOn leverer løsninger beregnet både for Topside og Subsea applikasjoner.

ClampOn opererer globalt og er derfor avhengig av at deres samarbeidspartnere besitter bred kompetanse og kunnskap om ulike spesifikasjoner og prosedyrer. ClampOn er avhengig av at også deres partnere tilfredsstiller gitte kundekrav. Vi er derfor stolt av at ClampOn har valgt oss som samarbeidspartner innen overflatebehandling. Avtalen gir begge parter gode arbeidsforhold, langsiktighet og fører til forbedringer både hos kunde og leverandør.

ClampOn behandler sitt utstyr med malingssystemer beregnet for Subsea og Topside bruk. De behandler også en del utstyr med lavfriksonsbelegg, Xylan. LieOverflate leverer komplette løsninger. Det er utarbeidet flere tekniske prosedyrer i samsvar med krav gitt til ClampOn.

SEC AS
SEC AS

SEC AS er en multidisiplin leverandør som tilbyr komplette pakker til sine kunder. SEC satser på offshore markedet. De bygger moduler, rammer, vinsjer og mobile verksteder. SEC AS er en viktig kunde hos oss. Vi utfører overflatebehandling av utstyr både i forbindelse med nybygg og ved oppgradering / reparasjon av utstyr.

Vi har utført en hel rekke oppdrag som omfatter inn og utvendig overflatebehandling av verkstedscontainere, moduler, HPU enheter og vinsjer / tromler. Vi har også utført oppdrag i forbindelse med klassing / rehabilitering. Nøyaktighet, leveringsevne og fleksibilitet gjør LieOverflate til en sikker og trygg samarbeidspartner for SEC AS.

SEC AS

SEC AS er en multidisiplin leverandør som tilbyr komplette pakker til sine kunder. SEC satser på offshore markedet. De bygger moduler, rammer, vinsjer og mobile verksteder. SEC AS er en viktig kunde hos oss. Vi utfører overflatebehandling av utstyr både i forbindelse med nybygg og ved oppgradering / reparasjon av utstyr.

Vi har utført en hel rekke oppdrag som omfatter inn og utvendig overflatebehandling av verkstedscontainere, moduler, HPU enheter og vinsjer / tromler. Vi har også utført oppdrag i forbindelse med klassing / rehabilitering. Nøyaktighet, leveringsevne og fleksibilitet gjør LieOverflate til en sikker og trygg samarbeidspartner for SEC AS.

Radøygruppen AS
Radøygruppen AS

Radøygruppen AS er en produsent av stålkonstruksjoner som har lang erfaring og spisskompetanse. De leverer til Offshore, Subsea næringen, Maritim næring og innen fornybar energi. Radøygruppen har inngått leveringsavtale med LieOverflate.

Radøygruppen AS og LieOverflate har samarbeidet med utvikling og godkjenning av malingsprosedyrer i henhold til krav gitt av flere større oljeselskaper. Vi utfører oppdrag for Radøygruppen både i deres anlegg og i vårt anlegg på Ågotnes. Vi utfører både sandblåsing, metallisering og maling i henhold til NOROSK systemer og Xylan belegging av Subsea utstyr.

Radøygruppen AS

Radøygruppen AS er en produsent av stålkonstruksjoner som har lang erfaring og spisskompetanse. De leverer til Offshore, Subsea næringen, Maritim næring og innen fornybar energi. Radøygruppen har inngått leveringsavtale med LieOverflate.

Radøygruppen AS og LieOverflate har samarbeidet med utvikling og godkjenning av malingsprosedyrer i henhold til krav gitt av flere større oljeselskaper. Vi utfører oppdrag for Radøygruppen både i deres anlegg og i vårt anlegg på Ågotnes. Vi utfører både sandblåsing, metallisering og maling i henhold til NOROSK systemer og Xylan belegging av Subsea utstyr.

Norske Ventiler
Norske Ventiler

Norske Ventiler designer og produserer ulike typer ventiler for Offshore og Subsea applikasjoner. De skreddersyr ulike løsninger i forskjellige metaller og de leverer over hele verden. Norske Ventiler ble kunde av LieOverflate allerede høsten 2005 og vi har etter hvert fått til et meget godt samarbeide innen korrosjonsbeskyttelse.

Norske Ventiler har utviklet en ny type hurtigkobling for Subsea applikasjon. FMC Kongsberg Subsea AS har valgt denne type produkt for et av sine prosjekter. LieOverflate har vært med å velge passende korrosjonsbeskyttelse for dette utstyret. Vi har valgt å bruke Xylan lavfiksjonsbelegg, da denne type coating gir minimal beleggtykkelse som tåler trykk og gir vesentlig redusert friksjon ved til og frakobling av utstyret. Vi har utarbeidet og fått godkjent arbeidsprosedyrer i henhold til kundekrav.

Vi utfører for øvrig overflatebehandling i henhold til en hel rekke spesifikasjoner, både for Top sides og Subsea applikasjoner. NORSOK M 501 rev 5. er den mest brukte standarden hos Norske Ventiler AS.

Norske Ventiler

Norske Ventiler designer og produserer ulike typer ventiler for Offshore og Subsea applikasjoner. De skreddersyr ulike løsninger i forskjellige metaller og de leverer over hele verden. Norske Ventiler ble kunde av LieOverflate allerede høsten 2005 og vi har etter hvert fått til et meget godt samarbeide innen korrosjonsbeskyttelse.

Norske Ventiler har utviklet en ny type hurtigkobling for Subsea applikasjon. FMC Kongsberg Subsea AS har valgt denne type produkt for et av sine prosjekter. LieOverflate har vært med å velge passende korrosjonsbeskyttelse for dette utstyret. Vi har valgt å bruke Xylan lavfiksjonsbelegg, da denne type coating gir minimal beleggtykkelse som tåler trykk og gir vesentlig redusert friksjon ved til og frakobling av utstyret. Vi har utarbeidet og fått godkjent arbeidsprosedyrer i henhold til kundekrav.

Vi utfører for øvrig overflatebehandling i henhold til en hel rekke spesifikasjoner, både for Top sides og Subsea applikasjoner. NORSOK M 501 rev 5. er den mest brukte standarden hos Norske Ventiler AS.

TECHNIP FMC

KONGSHAVN INDUSTRI AS   

Kontaktskjema

56 33 29 90
Bleivassvegen 32, 5347 ÅGOTNES
Orgnr 918 178 147